Floorijn ondersteunt ziekenhuizen en zorginstellingen in het totale proces van zorgmarketing en zorgverkoop. Dit gebeurt door onder andere detachering van gekwalificeerd personeel en gerichte tooling die helpt om inzicht in zorg te krijgen. Van buiten naar binnen. Met al meer dan 20 jaar ervaring, bij zorgverzekeraars, ziekenhuizen en instellingen, kent Floorijn de (zorg)markt goed.

Zorgmarketing

Verzamelen, bundelen van marktgegevens op gebied van demografie, economisch of openbare data.

Zorgverkoop

Ondersteuning geven bij het bepalen van de strategie, portfoliokeuzes.

Zorgmarkt

Monitoren en rapporteren van alle afspraken die we hebben gemaakt.

Inzicht

Inzicht geven in de zorg en vooral ook spiegelen aan de omgeving is van essentieel belang.

Aanbieders en verzekeraars/zorgkantoren maken jaarlijks afspraken over de omvang van de afspraak. In toenemende mate is dit een complex proces waarbij ook meer professionalisering van het zorgverkoopproces wordt vereist en de financiële risico’s aanzienlijk zijn. Of het nu gaat om de GGZ, de VVT-instelling een ZBC of ziekenhuis, voor alle partijen is het van belang om vroegtijdig afspraken te maken en ook zorg te dragen voor de borging van de afspraken binnen de organisatie.

De markt leert ons dat er, gelukkig, in toenemende mate inzicht is in kwaliteitsindicatoren en de kosten ervan. Ook zijn er voldoende bronnen die inzicht geven in regionale ontwikkelingen, en hoe aantrekkelijk de instelling is voor de patiënt/klant.

De professionaliseringsslagen die zorgkantoren en zorgverzekeraars hebben gemaakt zorgt er ook voor dat de zorginstelling in toenemende mate moeten zorgen voor kennisontwikkeling op gebied van de zorgverkoop waardoor extra (tijdelijke) capaciteit nodig is. Sturing geven aan de gemaakte (financiële) afspraken is van belang voor Raad van Bestuur, de bedrijfsvoering, juridische- en financiële afdeling is daarbij van belang. Floorijn maakt het mogelijk om op verschillende wijzen invulling te geven aan het zorgverkoopcyclus en goed voorbereid het gesprek te voeren voor de onderhandelingen. 

 

Floorijn kan over verschillende onderdelen hierbij ondersteunen.

Bijvoorbeeld:

Doelstelling voor Floorijn is om (mede) vorm te geven aan de verkoopstrategie waarbij praktische ondersteuning gegeven wordt aan concretisering van het verkoopplan en het voeren van onderhandelingen tot en met de contractuele vastlegging.