De juiste zorg op de juiste plek heeft als kerngedachte (duurdere) zorg te voorkomen, zorg te verplaatsen (dichterbij huis) en het vervangen van zorg (door andere zorg zoals E-Health). De juiste zorg op de juiste plek heeft als kerngedachte (duurdere) zorg te voorkomen, zorg te verplaatsen (dichterbij huis) en het vervangen van zorg (door andere zorg zoals E-Health).
Dit betekent:

  • Uitgaan van het functioneren van mensen en hun omgeving 
  • Aandacht voor gezondheid, gedrag, preventie en tijdige signalering van ziekte 
  • Toegankelijke ondersteuning en zorg voor iedereen 
  • Passende en effectieve zorg, aansluitend bij leerervaringen en context 
  • Met goede uitkomsten in termen van ervaren kwaliteit van leven 
  • Tegen betaalbare maatschappelijke kosten

De zorg in Nederland moet en kan een stuk beter. Om te beginnen met een ander perspectief op ziekte en gezondheid. Waarbij het niet draait om wat de zorg te bieden heeft of om de belangen van zorgaanbieders, maar om wat mensen nodig hebben om zo lang mogelijk zo goed en zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren. We van ziekte naar gezondheid. Niet op elke behoefte van mensen past een medisch antwoord en de beste zorg wordt niet per definitie met medicijnen of in het ziekenhuis gegeven. We denken te veel in termen van behandeling en zorg. We mogen meer denken in termen als gezondheid en welzijn. Het functioneren van mensen moet onder de loep genomen worden. Niet alleen medisch, maar ook sociaal. Hoe gaat het in het gezin? Zijn er schulden? Heeft iemand genoeg contacten. Zo kunnen professionals waarde toevoegen aan iemands leven gedurende zijn leven en aan de samenleving in zijn geheel. Hierdoor komt sneller aan het licht welke mensen kwetsbaar zijn, door bijvoorbeeld een combinatie van lichamelijke, psychische en sociale problemen.

Ook het toenemend aantal ouderen en chronisch zieken vraagt om reorganisatie in de zorg. Op dit moment werkt ongeveer 14% van de Nederlanders in de zorg. Als we doorgaan op dezelfde voet dan heeft de zorg in 2040 25% van de Nederlanders nodig. Dit is onhaalbaar.

Doorgaan op dezelfde voet is bovendien financieel onhoudbaar. De zorguitgaven groeien de komende jaren twee keer zo hard als de groei van de economie. We geven als samenleving dus relatief gezien steeds meer geld uit aan de zorg. Er is een nieuw plan nodig.

De hoofdopdracht is dat alle betrokkenen verantwoordelijkheid nemen voor de doelen en uitgangspunten die gesteld zijn en die vertalen in concrete doelen en werkafspraken. Het huidige zorgsysteem, inclusief zijn onvolkomenheden, is te veel de cultuur geworden. Spreken over eerste, tweede en derde lijn moet over vijf tot tien jaar verleden tijd zijn, er moet gesproken worden over zorgwaarde voor mensen.

 

Bronnen:

https://www.dejuistezorgopdejuisteplek.nl/

https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/geestelijke-gezondheid-ggz/programmas/programma-detail/juiste-zorg-op-de-juiste-plek/

https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Ouderen/PLZ/de-juiste-zorg-op-de-juiste-plek.pdf